? Rakennuspalvelu Räsänen Oy - Palvelut

Diving Club

Palvelujamme pähkinänkuoressa:


Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen on yrityksemme suurin työllistäjä. Suurin osa työtehtävistämme on vanhan korjaamista tai vahinkokorjaamista. Korjausrakentamisella pidennetään rakennuksen elinkaarta ja kohteesta saadaan teknillisesti toimivampi ja turvallisempi. Usein myös enegiatehokkuus paranee. Korjausrakentaminen nostaa myös rakennuksen arvoa.

 • Vahinkokorjaukset (Kosteus-, vesi-, palo- ja homevahingot)
 • Huoneistoremontit
 • Kattoremontit
 • Kylpyhuoneremontit
 • Keittiöremontit (Suurkeittiöt/pienkeittiöt)
 • Muutostyöt


Erikoisrakentaminen

Tarjoamme rakennuspalvelua erikoisiin kohteisiin rakentamisen alalla. Luettelemme erikoiskohteiksi kohteet, missä on normaalista poikkeavaa rakentamista. Kohteita missä on erikoisia yksilöllisiä ratkaisuja ja koostuvat ainutkertaisista ratkaisuista. Kohteet antavat meille todellisen rakentamisen haasteen.

 • "Taideteokset"
 • Yksilöllinen suunniteltu rakennus tai rakennelma
 • "Normaali muodosta" poikkeava rakennus tai rakennelma


Uudisrakentaminen

Uudisrakennukset ja sisätilojen täydellinen peruskorjaus. Kivijalasta kattoon…

 • Uudisrakennukset (Omakotitalot, lisärakennukset, yms...)
 • Muutostyöt
 • Jätekatokset
 • Tilan täydellinen uudistaminen
 • Peruskorjaus